Dodaj sklep

Jeżeli chcesz dodać sklep do naszej strony wypełnij i wyślij swoje zgłoszenie. Wybierz tylko te kategorie obuwia, które aktualnie posiadasz w swojej ofercie. W każdej chwili możliwa będzie zmiana listy dostępnych kategorii, więc zadbaj o rzetelną informację dla swoich klientów. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz wiadomość email, którą należy potwierdzić. Tylko potwierdzone zgłoszenia będą rozpatrywane przez dział BOK. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie zaakceptowane, otrzymasz wiadomość potwierdzającą dodanie sklepu do naszej strony oraz dokładną instrukcję jak można edytować dane sklepu. 
Dane sklepu
Wybierz produkty, które posiadasz w ofercie swojego sklepu
Obuwie myśliwskie i wędkarskie Obuwie myśliwskie i wędkarskie
Obuwie ochronne i robocze Obuwie ochronne i robocze
Obuwie deszczowe i śniegowe dla dzieci i młodzieży Obuwie deszczowe i śniegowe dla dzieci i młodzieży
Wypoczynek, hobby i rekreacja Wypoczynek, hobby i rekreacja
Avenew Avenew
Regulamin zgłoszenia sklepu:

Naciskając przycisk "Wyślij zgłoszenie", wyrażam zgodę na:

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną i/lub pocztową, zgoda obejmuje także zgodę na udostępnianie danych w celach marketingowych podmiotom współpracującym w szczególności firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEMAR Marek Dewódzki, ul. Kościelna 26, 42-244 Mstów.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204).

Dane osobowe będą administrowane i przetwarzane przez P.W. Demar Marek Dewódzki, ul. Kościelna 26, 42-244 Mstów w celu bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:

- telefoniczny, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem +48 34 329 1000,
- w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej

Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.