Aktualności

Udział w targach A + A w Dusseldorfie w dniach 3 - 6 listopada 2009

ue-nss

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy
Udział w targach A + A w Dusseldorfie w dniach 3 - 6 listopada 2009 jako wystawca P.W. DEMAR Marek Dewódzki
Wartość projektu: 61.000zł
Wartość dofinansowania: 25.000zł
Informacje Źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-20131 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Udział w targach IWA & Outdoor Classics w Norymberdze w dniach 12 - 15 marca 2010 jako wystawca P.W. DEMAR Marek Dewódzki

ue-nss

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy
 
Nazwa Projektu: Udział w targach IWA & Outdoor Classics w Norymberdze w dniach 12 - 15 marca 2010 jako wystawca P.W. DEMAR Marek Dewódzki
Beneficjent: P. W. DEMAR Marek Dewódzki
Wartość projektu: 55.000zł
Wartość dofinansowania: 27.500zł 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje Źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy DEMAR Marek Dewódzki

ue-plan-rozwoju

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DEMAR" Marek Dewódzki
Wartość projektu: 10.000,00 PLN netto
Wartość wkładu finansowego Beneficjenta: 2000,00 PLN netto

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

ue-plan-rozwoju-2

Zakup nowoczesnych środków trwałych środkiem do wprowadzenia nowego obuwia w DEMAR w Mstowie

ue-zakup-nowoczesnych-srodkow

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo DEMAR

ue-nss

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo DEMAR

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEMAR Marek Dewódzki
Wartość projektu: 400 000.00 PLN netto
Wartość dofinansowania: 200 000.00 PLN netto

Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

ue-plan-rozwoju-2