Aktualności

Naciskając przycisk "Wyślij zgłoszenie", wyrażam zgodę na:

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną i/lub pocztową, zgoda obejmuje także zgodę na udostępnianie danych w celach marketingowych podmiotom współpracującym w szczególności firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEMAR Marek Dewódzki, ul. Kościelna 26, 42-244 Mstów.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204).

Dane osobowe będą administrowane i przetwarzane przez P.W. Demar Marek Dewódzki, ul. Kościelna 26, 42-244 Mstów w celu bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:

- telefoniczny, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem +48 34 329 1000,
- w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej

Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.